Serwis Prawno-Pracowniczy nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [13 / 35] >

Wynagrodzenia

Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika ustalone w walucie obcej

Wynagrodzenie pracownika może być ustalone w umowie o pracę w innej walucie niż polska (bez względu na rodzaj zawartej umowy lub miejsce wykonywania pracy). Pensja wyrażona w walucie obcej może być również w niej wypłacana, ale powinno to być wyraźnie zastrzeżone w umowie o pracę. W przypadku wynagrodzenia płatnego w innej walucie niż złote szczególnie istotny z punktu widzenia rozliczeń podatkowo-składkowych jest kurs waluty oraz termin wypłaty.