Serwis Prawno-Pracowniczy nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [22 / 32] >

Z wokandy

Kierowcy, który nocuje w kabinie samochodu, przysługuje zwrot kosztów noclegu w postaci ryczałtu

Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową. Sformułowanie „na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową” ma jednak szeroki kontekst i obejmuje wszelkie koszty (należności), których rekompensaty może oczekiwać pracownik. Podstawowym wydatkiem związanym z podróżą służbową jest koszt noclegu (wyrok Sądu Najwyższego z 26 lipca 2017 r., I PK 251/16).