Serwis Prawno-Pracowniczy nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [13 / 32] >

Prawo pracy

Czy pracodawca może kontrolować pracowników w zakresie używania alkoholu i narkotyków

Obowiązkiem pracodawcy jest niedopuszczenie pracownika będącego po użyciu alkoholu lub środków odurzających do wykonywania pracy. O ile jednak pracodawca może zmusić pracownika do poddania się badaniu na zawartość alkoholu we krwi, o tyle uprawnienia takiego nie posiada w przypadku podejrzenia, że pracownik znajduje się pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.