Serwis Prawno-Pracowniczy nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [19 / 32] >

ZUS

Do 31 stycznia 2018 r. należy złożyć prawidłowo wypełniony ZUS IWA

„Informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe”, czyli ZUS IWA płatnicy składek muszą wypełniać każdego roku do 31 stycznia. Zatem ZUS IWA za 2017 r. należy złożyć najpóźniej do 31 stycznia 2018 r. Dla płatników składek, którzy przekazywali ten formularz również za dwa wcześniejsze lata (tj. za 2015 i 2016 r.), obowiązującą ich wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na okres od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. ustali ZUS, zawiadamiając ich o tym w terminie do 20 kwietnia 2018 r.