Serwis Prawno-Pracowniczy nr 3 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [8 / 34] >

O tym się mówi

Zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych od 1 stycznia 2019 r. przekazane do Trybunału Konstytucyjnego

Prezydent nie podpisał nowelizacji ustawy systemowej, wprowadzającej od 1 stycznia 2019 r. zniesienie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, lecz wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności tego aktu prawnego z konstytucją. W związku z tym nie wiadomo, czy i kiedy zmienione przepisy wejdą w życie.