Serwis Prawno-Pracowniczy nr 3 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [17 / 34] >

Wynagrodzenia

Czy można dokonać potrącenia z wynagrodzenia minimalnego za zgodą pracownika

Jeden z naszych pełnoetatowych pracowników, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę, otrzymuje co miesiąc stałą pensję w wysokości ustawowego minimalnego wynagrodzenia. Jest on uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodu (111,25 zł) oraz kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek (46,33 zł). Czy w jego przypadku możemy potrącać na podstawie pisemnej zgody składkę na grupowe ubezpieczenie na życie w wysokości 45,70 zł – pyta Czytelniczka z Grudziądza.