Serwis Prawno-Pracowniczy nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [17 / 32] >

Wynagrodzenia

Jak rozliczać krajowe i zagraniczne podróże służbowe odbyte prywatnym samochodem pracownika

Na wniosek pracownika pracodawca może zgodzić się na przejazd w podróży krajowej lub zagranicznej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu według urzędowej stawki za 1 kilometr przebiegu. Pracodawca zwraca także inne wydatki, np. opłaty za przejazd drogami płatnymi czy postój w strefie płatnego parkowania. Należności wynikające z zastosowania stawek urzędowych oraz zwrot faktycznie poniesionych wydatków zwolnione są z podatku dochodowego oraz składek ZUS.