Serwis Prawno-Pracowniczy nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [2 / 32] >

Aktualności

Gwarancja minimalnej emerytury dla rencistów otrzymujących emerytury z urzędu

Od 1 grudnia 2017 r. obowiązują nowe przepisy, na podstawie których emerytury przyznane z urzędu (zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy) osobom nieposiadającym wymaganego stażu pracy zostały objęte gwarancją najniższego świadczenia. Emerytura w wyniku zamiany renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 1000