Serwis Prawno-Pracowniczy nr 1 / 2018 z 2018-01-05

dodaj do notatnika < [9 / 32] >

Aktualności

Wzrost kwot zwolnień podatkowych w 2018 r.

Od 1 stycznia 2018 r. zwiększyły się limity zwolnień podatkowych dotyczących m.in.: świadczeń przyznawanych pracownikom z zfśs z 380 zł do 1000 zł; zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci: z funduszu socjalnego, zakładowego