Serwis Prawno-Pracowniczy nr 3 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [19 / 34] >

ZUS

Zaświadczenie o przychodzie emeryta/rencisty za 2017 r. – jak wystawić i kiedy wysłać do ZUS

Pracodawcy i zleceniodawcy mają obowiązek przesłania do ZUS zaświadczenia o kwocie przychodu uzyskanego w minionym roku kalendarzowym przez zatrudnionego emeryta/rencistę czy osobę mającą ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Taki obowiązek ciąży także na samym świadczeniobiorcy, który powinien poinformować ZUS o łącznej kwocie uzyskanego przychodu za rok ubiegły. Natomiast osoby prowadzące pozarolniczą działalność przedkładają w ZUS oświadczenia o wysokości przychodu. Termin na złożenie takiego zaświadczenia lub oświadczenia za 2017 r. upływa 28 lutego 2018 r.