Serwis Prawno-Pracowniczy nr 3 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [25 / 34] >

Działalność socjalna

Czy świadczenia z zfśs podlegają zajęciu komorniczemu

Jeden z naszych pracowników zwrócił się do nas z wnioskiem o udzielenie mu zapomogi losowej w związku z chorobą dziecka. Przyznaliśmy pracownikowi ze środków zfśs 1500 zł. Jednak wynagrodzenie tej osoby i przysługujące jej inne wierzytelności są zajęte przez komornika. Czy świadczenia, które zostały wypłacone na rzecz dziecka pracownika, podlegają zajęciu komorniczemu wystawionemu na pracownika – pyta Czytelniczka z Łodzi.