Serwis Prawno-Pracowniczy nr 3 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [33 / 34] >

Prawo w jednostkach budżetowych

Jak udzielać nauczycielom urlopu wypoczynkowego i urlopu dla poratowania zdrowia po zmianach od 1 stycznia 2018 r.

W przypadku gdy nauczyciel nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, urlop ulega przesunięciu na termin późniejszy. Jeżeli natomiast nauczyciel nie wykorzysta urlopu wypoczynkowego w części, np. z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, urlopu udziela się w terminie późniejszym. Powyższe zasady dotyczą także urlopu wypoczynkowego nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w placówkach feryjnych. Takie regulacje obowiązują od 1 stycznia 2018 r. w Karcie Nauczyciela.