Serwis Prawno-Pracowniczy nr 3 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [14 / 34] >

Wynagrodzenia

Czy w razie przesunięcia urlopu pracodawca zwraca koszty poniesione przez pracownika

W planie urlopów na 2018 r. pracownik wskazał 3-tygodniowy urlop wypoczynkowy na luty. Wyraziliśmy zgodę i zatwierdziliśmy ten urlop w naszym planie, a pracownik opłacił wczasy. Jednak niedawno okazało się, że z przyczyn organizacyjnych udzielenie pracownikowi urlopu w tym terminie nie będzie możliwe. W okresie urlopu pracownik miał świadczyć pracę w miejscu wypoczynku. Jak przedstawia się kwestia zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w związku z urlopem, z którego nie będzie mógł skorzystać w pierwotnym terminie? Czy ewentualna rekompensata dotyczy też utraconych przez niego korzyści – pyta Czytelnik z Gliwic.