Serwis Prawno-Pracowniczy nr 3 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [24 / 34] >

Z wokandy

Urlop bezpłatny przerywa okres ubezpieczenia chorobowego u danego pracodawcy

Urlop bezpłatny nie jest okresem ubezpieczenia chorobowego. W czasie tym pracownik nie osiąga przychodu, brak jest podstawy do wyliczenia składki i nie powstaje obowiązek jej opłacania. W związku z tym należy uznać, że urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu trwania ubezpieczenia chorobowego w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy zasiłkowej (wyrok Sądu Najwyższego z 25 października 2017 r., sygn. akt II UK 400/17).