Serwis Prawno-Pracowniczy nr 3 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [2 / 34] >

Aktualności

Powierzanie cudzoziemcom pracy bez zezwolenia zmienione

Od 1 stycznia 2018 r. uchylony został przepis na podstawie którego dopuszczalne było powierzenie pracy na terytorium RP  cudzoziemcom, bez konieczności uzyskania  przez nich zezwolenia na pracę, przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy.  Dotychczas w  przypadku cudzoziemców będących obywatelami