Serwis Prawno-Pracowniczy nr 3 / 2018 z 2018-02-05

dodaj do notatnika < [3 / 34] >

Aktualności

Podklasy działalności według PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców

Od 1 stycznia 2018 r. określone zostały podklasy działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane   są zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemców (na podstawie art. 90 ust. 9  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).  O bejmują one sektory rolnictwa, ogrodnictwa,