Serwis Prawno-Pracowniczy nr 5 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [15 / 30] >

ZUS

Jak uwzględniać dodatkowe składniki miesięczne, kwartalne lub roczne w podstawie zasiłkowej

Do podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego (oraz wynagrodzenia za czas choroby) należy przyjmować dodatkowe składniki wynagrodzenia, od których odprowadzana jest składka na ubezpieczenie chorobowe z wyłączeniem jedynie składników, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania świadczeń chorobowych lub jeżeli są one wypłacane za okres ich pobierania. Powyższe zasady mają zastosowanie do dodatkowych składników wynagrodzenia wypłacanych obok wynagrodzenia zasadniczego. Jednak w zależności od tego, za jaki okres przysługują (np. miesięczny, kwartalny, roczny, inny), inaczej się je wlicza do podstawy zasiłkowej.