Serwis Prawno-Pracowniczy nr 5 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [11 / 30] >

Wynagrodzenia

Udostępnienie pracownikowi mieszkania – jak rozliczyć świadczenie

Jednym z przykładów świadczenia na rzecz pracownika jest udostępnienie mu lokalu mieszkalnego nieodpłatnie lub za częściową odpłatnością. Najczęściej takie świadczenie jest przeznaczone dla tych pracowników, którzy na stałe nie mieszkają w miejscowości, w której położony jest zakład pracy, a codzienne dojazdy byłyby zbyt uciążliwe lub w ogóle niemożliwe. Takie świadczenie jako przychód podlega szczególnej wycenie, odmiennej dla celów podatkowych i składkowych.