Serwis Prawno-Pracowniczy nr 5 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [8 / 30] >

Prawo pracy

Jak można zawiesić stosowanie przepisów prawa pracy

W przypadku gdy sytuacja finansowa pracodawcy nie jest dobra, istnieje możliwość zawarcia porozumienia o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy. Zawieszenie może dotyczyć postanowień układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Porozumienie zawiera się na okres do 3 lat.