Serwis Prawno-Pracowniczy nr 5 / 2018 z 2018-03-05

dodaj do notatnika < [2 / 30] >

Aktualności

Nowe wnioski zezwoleń na pobyt czasowy dla cudzoziemców

Od 12 lutego 2018 r. obowiązują nowe wnioski zezwoleń dla cudzoziemców. Są to: wniosek na udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (z wyłączeniem zezwoleń na  pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa  oraz na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności