Serwis Prawno-Pracowniczy nr 7 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [16 / 27] >

Związki zawodowe

Czy należy skierować na badania profilaktyczne działacza związkowego zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy

Pracownik zatrudniony na stanowisku montera został szefem organizacji związkowej. Czy w przypadku wyboru pracownika na przewodniczącego zakładowej organizacji związkowej, a następnie zwolnienia go z obowiązku świadczenia pracy, istnieje konieczność skierowania go na okresowe badania profilaktyczne, których ważność upływa w trakcie jego kadencji, skoro nie będzie wykonywał umówionej pracy? Jeżeli tak, to jakie stanowisko pracy wpisać w skierowaniu na badania – monter czy przewodniczący organizacji związkowej – pyta Czytelnik z Warszawy.