Serwis Prawno-Pracowniczy nr 7 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [27 / 27] >

Płace i rozliczenia

Jak ustalić podstawę wymiaru świadczeń chorobowych dla pracownika oddelegowanego do pracy za granicą

Ustalając podstawę wymiaru świadczeń chorobowych dla pracownika wykonującego pracę za granicą, nie należy uzupełniać przychodu, jeżeli pracownik z przyczyn usprawiedliwionych nie przepracował pełnego miesiąca, lecz przepracował co najmniej połowę obowiązującego go wymiaru czasu pracy. Dotyczy to również przypadków, gdy miesięczny przychód pracowników nie przewyższa kwoty przeciętnego wynagrodzenia.