Serwis Prawno-Pracowniczy nr 7 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [26 / 27] >

Prawo w jednostkach budżetowych

Jak należy przeprowadzać okresową ocenę pracowników samorządowych

Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, podlega obowiązkowej ocenie okresowej. Osobą uprawnioną do dokonania oceny pracownika jest jego bezpośredni przełożony. Zasady, reguły i kryteria przeprowadzania oceny okresowej ustala kierownik danej jednostki w trybie zarządzenia. Pracownik, który nie zgadza się z otrzymaną oceną, ma prawo złożyć odwołanie do kierownika jednostki. Jeżeli pracownik ponownie otrzymał ocenę negatywną i został zwolniony z pracy, może odwołać się do sądu pracy.