Serwis Prawno-Pracowniczy nr 7 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [12 / 27] >

ZUS

Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom społecznym – warunki przystąpienia

Do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zasadniczo może przystąpić każda osoba bez względu na to czy jest ubezpieczona obowiązkowo, czy nie posiada żadnego tytułu ubezpieczenia. Warunkiem przystąpienia do tych ubezpieczeń jest zgłoszenie na druku ZUS ZUA. Natomiast ubezpieczeniem chorobowym na zasadzie dobrowolności może zostać objęta tylko osoba dla której ubezpieczenia emerytalne i rentowe są obowiązkowe. Przystąpienie do dobrowolnych ubezpieczeń co do zasady następuje od dnia złożenia wniosku w tym zakresie.