Serwis Prawno-Pracowniczy nr 7 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [10 / 27] >

Wynagrodzenia

Jak należy ustalić wynagrodzenie za pracę pracownika delegowanego

Oddelegowaliśmy pracownika na kilka miesięcy do jednego z państw UE. Na czas oddelegowania, tj. od 16 marca 2018 r., zmieniliśmy mu miejsce pracy i zagwarantowaliśmy wynagrodzenie w wysokości 2500 euro miesięcznie (z uwzględnieniem przepisów o minimalnym wynagrodzeniu obowiązującym w kraju oddelegowania). Jak ustalić wynagrodzenie za przepracowaną część marca w czasie oddelegowania? Jaki wymiar czasu pracy należy uwzględnić przy obliczaniu tego wynagrodzenia - obowiązujący w Polsce czy w państwie oddelegowania? - pyta Czytelnik z Gdyni