Serwis Prawno-Pracowniczy nr 7 / 2018 z 2018-04-05

dodaj do notatnika < [11 / 27] >

Wynagrodzenia

Jak należy dokonać zmiany terminu wypłaty wynagrodzenia

Pracodawca jest zobowiązany dokonywać wypłaty wynagrodzenia za pracę co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Sposób zmiany daty wypłaty pensji zależy od tego, czy u pracodawcy funkcjonują związki zawodowe oraz czy jest on objęty regulaminem pracy lub układem zbiorowym. Wyznaczenie innego niż dotychczas dnia wypłaty może spowodować, że pracownik otrzyma w jednym miesiącu pensję dwa razy lub nie otrzyma jej wcale. To z kolei będzie miało różne konsekwencje podatkowo-składkowe.