Serwis Prawno-Pracowniczy nr 9 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [27 / 29] >

Vademecum kadrowego

Jak prawidłowo rozliczać podróże służbowe pracowników

Pracownik znajduje się w podróży służbowej, jeżeli na polecenie pracodawcy wykonuje zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy. Z tego tytułu przysługują mu należności na pokrycie kosztów związanych z tą podróżą. Są to diety oraz zwrot kosztów przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów oraz innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.