Serwis Prawno-Pracowniczy nr 9 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [23 / 29] >

Z wokandy

Pracownikowi w wieku przedemerytalnym nie można przyznać odszkodowania zamiast przywrócenia do pracy

Sąd pracy nie może z urzędu zasądzić odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę dla pracownika w wieku przedemerytalnym zamiast dochodzonego przez niego przywrócenia do pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 13 grudnia 2017 r., III PK 5/17).