Serwis Prawno-Pracowniczy nr 9 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [13 / 29] >

ZUS

Czy umowa zlecenia zawarta na dyżury przez lekarza zatrudnionego w szpitalu, ale w ramach prowadzonej działalności, podlega składkom ZUS

W sytuacji gdy lekarz pracuje w ramach umowy o pracę i umowy zlecenia zawartej z firmą zewnętrzną w tym samym miejscu, korzystając ze sprzętu szpitala, pod tym samym kierownictwem, to wynagrodzenie z umowy zlecenia będzie oskładkowane tak samo, jak z umowy o pracę. Lekarz w tym przypadku dla celów ubezpieczeń jest traktowany jak pracownik. Nie ma przy tym znaczenia, czy umowa zlecenia została zawarta w ramach prowadzonej przez niego działalności, czy nie. Nie ma też znaczenia, czy lekarz zatrudniony jest przez szpital czy zewnętrzną spółkę.