Serwis Prawno-Pracowniczy nr 9 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [6 / 29] >

Prawo pracy

Jakie obowiązki ma pracodawca w związku z zawarciem kolejnej umowy o pracę na czas określony

Pracodawca zawierający kolejną umowę o pracę na czas określony nie zawsze musi przed dopuszczeniem pracownika do pracy kierować go na szkolenie bhp. Szkolenie nie jest bowiem wymagane w przypadku podjęcia pracy na tym samym stanowisku, które pracownik zajmował bezpośrednio przed nawiązaniem kolejnej umowy o pracę. Zawsze jednak pracodawca powinien poinformować pracownika o warunkach zatrudnienia.