Serwis Prawno-Pracowniczy nr 11 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [9 / 30] >

Prawo pracy

Czy załącznik do układu zbiorowego pracy obowiązuje, mimo upływu okresu jego ważności, jeżeli nie został wyrejestrowany

Załącznik do zakładowego układu zbiorowego pracy został podpisany na okres 10 lat. Po tym okresie jego zapisy automatycznie wygasły. Ale załącznik nadal jest częścią układu zbiorowego i nie został wyrejestrowany. Czy należy stosować zapisy załącznika układu zbiorowego pracy dotyczące uprawnień pracowniczych? Co z zapisami załącznika, które weszły do indywidualnych stosunków pracy - czy trzeba je każdemu pracownikowi wypowiedzieć, czy też wyrejestrować załącznik z układu zbiorowego? Czy pracownik, którego umowa o pracę zostaje rozwiązana w związku z przejściem na emeryturę, ma prawo do wykorzystania w całości przypadający na dany rok urlop wypoczynkowy? - pyta Czytelniczka z Warszawy.