Serwis Prawno-Pracowniczy nr 9 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [19 / 29] >

O to pytają kadrowi

Czy pracownik przebywający na urlopie może zostać dyscyplinarnie zwolniony

Pracownik złożył wypowiedzenie. W tej chwili przebywa na urlopie wypoczynkowym. Pracodawca dowiedział się o okolicznościach, które uznał za rażące naruszenie obowiązków pracowniczych i w związku z tym chce zwolnić tę osobę dyscyplinarnie. Czy może to zrobić także w czasie urlopu?