Serwis Prawno-Pracowniczy nr 9 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [20 / 29] >

O to pytają kadrowi

Czy pracodawca sporządza harmonogramy czasu pracy dla pracowników, którzy zapisy o rozkładzie czasu pracy mają w umowach

Pracownicy mają w umowach o pracę zapis o rozkładzie czasu pracy. Czy w tej sytuacji pracodawca musi im cyklicznie przygotowywać harmonogramy czasu pracy?