Serwis Prawno-Pracowniczy nr 9 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [11 / 29] >

Wynagrodzenia

Jakie są konsekwencje finansowe za niewłaściwe sporządzenie lub niewydanie świadectwa pracy

Pracodawca powinien wydać pracownikowi świadectwo pracy w określonym terminie oraz o wymaganej przez przepisy treści. Naruszenie przepisów w tym zakresie naraża pracodawcę na konieczność wypłaty odszkodowania w maksymalnej wysokości 6-tygodniowego wynagrodzenia pracownika oraz na karę pieniężną w razie kontroli inspektora pracy.