Serwis Prawno-Pracowniczy nr 9 / 2018 z 2018-05-05

dodaj do notatnika < [3 / 29] >

Aktualności

Zmiany w wysokości stawek wynagrodzeń zasadniczych i dodatków dla nauczycieli

Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązują wyższe stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Zmiany te wynikają  z podwyższenia kwoty bazowej dla nauczycieli  do 2900,20 zł (dotychczas była to kwota 2752,92 zł), której wysokość  została zagwarantowana w ustawie budżetowej. Warto wskazać że  w nowej tabeli