Serwis Prawno-Pracowniczy nr 11 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [17 / 30] >

Bezpieczna praca

Czy spółki grupy kapitałowej mogą utworzyć wspólną służbę bhp

Nasza grupa kapitałowa skupia kilka spółek o bardzo zbliżonym profilu działalności, mających siedzibę na terenie jednego miasta. Spółki zawarły porozumienie, że z racji przynależności do jednej grupy kapitałowej powołają wspólną służbę bhp oraz wspólną komisję bhp. Łącznie w spółkach wchodzących w skład grupy jest zatrudnionych ponad 1000 pracowników. Czy zawarcie takiego porozumienia jest dopuszczalne? Czy można ustanowić działającą na szczeblu centralnym służbę bhp oraz komisję bhp, uwzględniając bardzo zbliżony profil działalności firm i tym samym poziom warunków i zagrożeń występujących w środowisku pracy - pyta Czytelnik z Warszawy.