Serwis Prawno-Pracowniczy nr 11 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [25 / 30] >

O to pytają kadrowi

Czy podpisanie weksla przez pracownika jest dopuszczalne

Pracownik będzie ponosił odpowiedzialność materialną za powierzone mu mienie. Czy możemy żądać od niego, by podpisał weksel gwarancyjny, będący zabezpieczeniem ewentualnych roszczeń pracodawcy?