Serwis Prawno-Pracowniczy nr 11 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [8 / 30] >

Prawo pracy

Czy okres zwolnienia lekarskiego, podczas którego pracownica wykonywała pracę, wlicza się do okresu uzasadniającego rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia

Zatrudniamy księgową, która złamała rękę i składała do kadr zwolnienia lekarskie. Na jej miejsce przyjęliśmy inną osobę, którą chcielibyśmy zatrudnić na stałe. Jednego ze zwolnień nasza księgowa nie oddała i przychodziła w tym czasie do pracy, aby przekazać obowiązki nowej pracownicy. Czy to niewykorzystane zwolnienie należy wliczyć do okresów nieobecności, po upływie których możemy rozwiązać umowę o pracę z pracownicą bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika - pyta Czytelnik z Kielc.