Serwis Prawno-Pracowniczy nr 11 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [29 / 30] >

Prawo w jednostkach budżetowych

Jakie odprawy przysługują nauczycielom zatrudnionym w szkołach na podstawie Karty Nauczyciela

Nauczyciele zatrudnieni w szkołach i innych placówkach oświatowych, do których mają zastosowanie przepisy Karty Nauczyciela, są uprawnieni do odpraw wynikających z rozwiązania stosunku pracy. Prawo do odprawy lub jej wysokość zależy od podstawy nawiązania stosunku pracy.