Serwis Prawno-Pracowniczy nr 11 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [4 / 30] >

O tym się mówi

Zwolnienia e-ZLA mają być obligatoryjne dopiero od 1 grudnia 2018 r.

Ze względu na wciąż niewielki procent wystawianych zwolnień lekarskich (e-zwolnień) w formie elektronicznej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zdecydowało przesunąć obligatoryjny termin obowiązywania jedynie e-zwolnień z 1 lipca na 1 grudnia 2018 r. Ponadto rozszerzony został krąg osób uprawnionych do wystawiania e-zwolnień o tzw. asystenta medycznego. Dzięki tej regulacji lekarze, lekarze dentyści i felczerzy otrzymają pomoc przy wystawianiu zwolnień o czasowej niezdolności do pracy w formie elektronicznej.