Serwis Prawno-Pracowniczy nr 11 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [11 / 30] >

Wynagrodzenia

Jakie są skutki podatkowe używania samochodu służbowego w celach prywatnych przez pracownika i zleceniobiorcę

Pracownik, który użytkuje samochód służbowy w celach prywatnych, osiąga zryczałtowany przychód w wysokości uzależnionej od pojemności silnika i liczby dni użytkowania tego pojazdu na warunkach określonych wprost w ustawie o pdof. Warto jednak wskazać, że mimo wyroku TK z 2014 r. w sprawie nieodpłatnych świadczeń, ryczałt za jazdy lokalne nadal należy traktować jako przychód pracownika, który podlega opodatkowaniu. Zarówno organy podatkowe, jak i sądy traktują bowiem to świadczenie jako pieniężne.