Serwis Prawno-Pracowniczy nr 11 / 2018 z 2018-06-05

dodaj do notatnika < [20 / 30] >

Z wokandy

Ugoda nie może przewidywać odszkodowania za szkodę wyższego niż 3-miesięczne wynagrodzenie pracownika

Ugoda pozasądowa zobowiązująca pracownika ponoszącego odpowiedzialność materialną do zapłaty odszkodowania w wysokości przewyższającej jego 3-miesięczne wynagrodzenie, jest nieważna (wyr. Sądu Najwyższego z 21 lutego 2018 r., III PK 14/17).