Serwis Prawno-Pracowniczy nr 19 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [16 / 28] >

Bezpieczna praca

Czy należy przeprowadzić badania profilaktyczne, jeśli pracownik nie świadczy pracy w okresie wypowiedzenia

Wypowiedzieliśmy pracownikowi umowę o pracę. Na cały okres wypowiedzenia został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Podczas okresu wypowiedzenia kończy się ważność badań lekarskich tego pracownika. Czy należy go skierować na badania okresowe, jeżeli nie będzie już świadczył u nas pracy? - pyta Czytelnik z Olsztyna.