Serwis Prawno-Pracowniczy nr 19 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [19 / 28] >

Z wokandy

Nie można zwolnić dyscyplinarnie pracownika, który nie naruszył swoich obowiązków

Jeżeli nie można stwierdzić naruszenia obowiązków pracowniczych przez pracownika, to nie spełnia się przesłanka bezprawności odpowiedzialności pracowniczej konieczna do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (wyrok Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2018 r., II PK 21/17).