Serwis Prawno-Pracowniczy nr 19 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [28 / 28] >

Płace i rozliczenia

Przekroczenie limitów składkowo-podatkowych w 2018 r. – rozliczenie przychodów pracownika

Uzyskany przez pracownika przychód w danym roku kalendarzowym podlega limitom składowym i podatkowym. Po ich przekroczeniu inaczej należy rozliczać wynagrodzenie. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a także na Fundusz Emerytur Pomostowych opłaca się w roku kalendarzowym tylko do czasu osiągnięcia limitu w wysokości 133 290 zł. Natomiast podatek dochodowy od osób fizycznych, który jest progresywny (wynosi 18% lub 32%) powinien być naliczany według wyższej stawki dopiero po przekroczeniu określonego progu dochodu w roku kalendarzowym. W tym przypadku wyższy podatek należy liczyć od następnego miesiąca, po miesiącu w którym doszło do przekroczenia.