Serwis Prawno-Pracowniczy nr 19 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [15 / 28] >

ZUS

Czy zgłoszenie wniosku o emeryturę w trakcie zatrudnienia jest niekorzystne dla przyszłego świadczeniobiorcy

Po osiągnięciu wieku emerytalnego pracownik może zgłosić wniosek o emeryturę, aby wiedzieć, jak wysokie świadczenie otrzyma, gdy już rozwiąże stosunek pracy. Takie działanie nie wpłynie negatywnie na wysokość przyszłego świadczenia. Bowiem ZUS podejmie wypłatę emerytury i wyliczy jej wysokość na nowo dopiero po ustaniu zatrudnienia. Świadczenie po przeliczeniu na ogół będzie wyższe od obliczonego pierwotnie.