Serwis Prawno-Pracowniczy nr 19 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [25 / 28] >

O to pytają kadrowi

Jaki wpływ na limit długości terminowej umowy o pracę ma ciąża pracownicy

Pracownica wykonująca pracę na podstawie umowy o pracę na czas określony jest w ciąży. W związku z tym pracodawca przedłuża jej umowę do dnia porodu. Czy takie przedłużenie podlega limitom właściwym dla terminowych umów o pracę?