Serwis Prawno-Pracowniczy nr 19 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [10 / 28] >

Wynagrodzenia

Błędne naliczenie wynagrodzenia – co powinien zrobić pracodawca

Błędne naliczenie wynagrodzenia powoduje konieczność jego skorygowania. W razie nadpłaty wynagrodzenia pracodawca w określonych sytuacjach może odliczyć nadwyżkę z następnej wypłaty, potrącić ją za zgodą pracownika lub wystąpić na drogę sądową o zwrot nienależnego wynagrodzenia. Jeżeli pracownik otrzymał za niskie wynagrodzenie, bez względu na przyczynę niedopłaty, pracodawca powinien jak najszybciej wypłacić brakującą sumę.