Serwis Prawno-Pracowniczy nr 19 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [3 / 28] >

Aktualności

Zleceniobiorcy i inne osoby świadczące pracę z prawem do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych

Od 1 stycznia 2019 r. osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem bez względu na rodzaj zatrudnienia będą miały prawo tworzyć i wstępować do związków zawodowych. Chodzi tu w szczególności o osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług, do której stosuje się