Serwis Prawno-Pracowniczy nr 23 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [30 / 31] >

Prawo w jednostkach budżetowych

Jak prawidłowo ustalić i wypłacić trzynastkę za 2018 r.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (określane również jako trzynastka) jest świadczeniem ze stosunku pracy. Przysługuje ono wyłącznie tym grupom pracowników, dla których przepisy prawa lub wewnętrzne regulacje zakładowe przewidują uprawnienie do tego rodzaju nagrody. Nabycie prawa do trzynastki zależy od efektywnie przepracowanego przez niego roku lub co najmniej 6 miesięcy u danego pracodawcy. Wypłata trzynastki za 2018 r. powinna nastąpić najpóźniej do 31 marca 2019 r. Niedopełnienie tego obowiązku przez pracodawcę jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, zagrożonym grzywną od 1 tys. do 30 tys. zł.